Campaigns

Promotie

Promotie "Rate online"

Perioada promotie: 10-13 Aprilie 2019

Intra pe Altex si Media Galaxy, cumpara orice iti doresti in rate online si beneficiezi de 1% dobanda/luna la orice produs. Spor la cumparaturi!

Regulamentul campaniei

Regulamentul campaniei "50 lei CashBack pentru fiecare 1.000 lei cheltuiti”

Perioada campaniei: 7 Aprilie 2019 - 30 Aprilie 2019


Campania " 50 lei CashBack pentru fiecare 1.000 lei cheltuiti” (numita in cele ce urmeaza "Campania") este organizata de TBI Credit IFN S.A, cu sediul social  în Bucuresti, str.Putul lui Zamfir, nr. 8-12, inregistrata in Registrul Comertului sub nr.J40/11691/2012 si in Registrul Institutiilor de Credit sub nr.RB-PJS-40-068/30.08.2012, avand Cod Unic de Inregistrare 15901855, operator de date cu caracter personal inregistrat sub numarul 26838, numita in continuare "Organizator".2.1. Campania se desfasoara incepand cu data de 7 Aprilie 2019 pana la data de 30 Aprilie 2019 in mediul online, in Romania.
2.2. Campania se desfasoara online pe site-urile comerciantilor parteneri ai Organizatorului, listati mai jos:
- FlyGo - https://www.fly-go.ro/
- Naturlich - https://www.naturlich.ro/  
- Cel - https://www.cel.ro/ 
- Pegas - https://bicicletapegas.ro/ 
- Optiplaza - https://www.optiplaza.ro/ 
- Evomag: https://www.evomag.ro/ 
- Ihunt: https://www.ihunt.ro/ 
- E-trotineta: https://e-trotineta.ro/ 
- Quickmobile: https://www.quickmobile.ro/ 
- Soleshop: https://www.soleshop.ro
- FashionUp: https://www.fashionup.ro/
2.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide in orice moment extinderea Campaniei.3.1. Participanti
La aceasta campanie, poate participa orice persoana fizica cu varsta peste 18 ani, rezidenta in Romania.

3.2. Conditii de participare
Campania se adreseaza persoanelor prevazute la art.3.1. de mai sus  (denumiti mai jos “clienti”).  
Clientii eligibili pentru acest Program sunt cei care inițiaza o cerere de credit online în perioada Campaniei pentru achiziționarea produselor de pe site-urile comercianților parteneri ai Organizatorului listati in art 2.2.

3.4. Inscrierea si mecanismul campaniei

3.4.1.Participarea la campanie se face prin achizitionarea produselor de pe site-urile comerciantilor parteneri ai Organizatorului listati la art 2.2. prin modalitatea de plată a Organizatorului, cererea de credit online fiind necesar a fi initiata de catre Clienti si aprobata de Organizator in perioada 7 Aprilie 2019 – 30 Aprilie 2019. 

3.4.2.O persoana are dreptul sa participe la campanie cu mai multe cereri de credit. 

3.4.3.Fiecare persoana raspunde pentru corectitudinea datelor furnizate, conform legii. 

3.4.4.Desemnarea castigatorilor va fi efectuata in termen de 3 zile lucratoare de la data incheierii promotiei, iar premiul va fi acordat prin creditarea contului de evidenta al cardului cu sumele corespunzatoare. La campanie vor participa doar clientii cu credite aprobate in conditiile conforme cu art 3.2.

3.5. Premiul

3.5.1.In cadrul acestei campanii se va acorda o suma de 50 lei pentru fiecare 1.000 lei cheltuiti, prin creditarea contului de evidenta a liniei de credit, pentru cumpărături online finanțate prin TBI Credit în perioada Campaniei  la comerciantii online parteneri mentionati la art 2.2. Premiul maxim acordat pentru un participant este de 200 lei.

3.5.2.Premiul va fi evidentiat in primul extras de cont generat dupa acordare.4.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune/set de operatiuni, care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate/neautomate, cum ar fi : colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea/modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea catre terti, combinarea, blocarea, stergerea si distrugerea.

4.2. Destinatarii datelor sunt : Organizatorul, partenerii contractuali

4.3. Persoanele fizice ale caror date sunt prelucrate in cadrul acestei campanii au conform prevederilor  Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 CE - (Regulamentul general privind protecția datelor): 

a) dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Regulamentul general privind protecția datelor pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;
b) dreptul de acces la date – dreptul de a obtine de la Organizator la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu mine sunt sau nu prelucrate de catre acesta/aceasta;
c) dreptul de interventie asupra datelor – dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexact;
d) dreptul de opozitie – 1) dreptul de a ma opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia mea  particulara, ca datele care ma vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; 2) dreptul de a solicita ulterior, oricand si in mod gratuit, fara nicio justificare, printr-o cerere scrisa datata si semnata, ca datele mele cu caracter personal sa nu mai fie prelucrate, in scop de reclama, marketing
e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte
f) dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul general privind protecția datelor, care mi-au fost incalcate

La cererea oricarui Client, Organizatorul va asigura exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, Clientii vor trimite catre Organizator pe adresa Bucuresti, str.Putul lui Zamfir nr.8-12, sect.1, o cerere in forma scrisa, datata si semnata.
4.4.  Datele cu caracter personal ale Clientilor vor fi introduse in baza de date destinata consumatorilor de servicii ale Organizatorului. Scopul este participarea la prezenta Campanie, realizare de rapoarte statistice cu privire la Clientii si serviciile Organizatorului.
4.5. Organizatorul asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu prevederile legale.5.1. Prin participarea la prezenta campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui Regulament.
 
5.2.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea tombolei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor. 6.1 Prezenta Campanie poate inceta sau poate sa fie suspendata in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, precum si la expirarea perioadei pentru care a fost organizata.7.1. In nicio situatie Organizatorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, rezultate ca urmare a participarii dvs. la acest Campanie.

7.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice persoana care falsifica sau  incalca prezentul Regulament. 

7.3. Alternativele premiului
7.3.1. Castigatorul premiului nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau alte obiecte in schimbul acestuia si nici nu poate solicita modificarea parametrilor premiului.8.1. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea transmite Organizatorului, la tel 021529860 sau email crediteonline@tbicredit.ro in perioada de derulare a Campaniei, precum si in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data de incheiere a Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

8.2. In caz de tentativa sau fraudare a Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

8.3. Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului.Regulamentul campaniei "50 lei CashBack pentru fiecare 1.000 lei cheltuiti"

Download
pdf format

Contact

Customer Service
021 259 86 00 

Working hours
Monday - Friday
| 09:00 - 18:00

Saturday - Sunday
| Closed

Network

Head office

Bucharest, Romania,
8-12, Putul lui Zamfir Str.