Campanii

Regulamentul campaniei promotionale

Regulamentul campaniei promotionale

"Cumpara-ti masina dorita prin creditul de achizitie bunuri/servicii oferit de TBI Credit si primesti 6 tichete cadou, ce pot fi utilizate si pentru achizitia de combustibil"

 

Perioada campaniei: 20 Mai 2019 - 30 Iunie 2019


Campania ”Cumpara-ti masina dorita in rate prin creditul de achizitie bunuri/servicii oferit de TBI Credit si primesti 6 tichete cadou, ce pot fi utilizate si pentru achizitia de combustibil” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este organizata de TBI Credit IFN S.A., cu sediul  social in Romania, Bucuresti, Sector 1, Strada Putul lui Zamfir nr. 8-12, Parter+Etaj 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15329/2003, avand CUI 15901855, capital social subscris si varsat 7.300.000 lei, inregistrata ca institutie financiara nebancara in Registrul General tinut de Banca Nationala a Romaniei sub nr. RG-PJR-41-110014/03.03.2017 si in Registrul Special sub nr. RS-PJR-41-010001/25.09.2006, inregistrata ca institutie de plata in registrul institutiilor de plata tinut de Banca Nationala a Romaniei sub nr. IP-RO-0005/28.04.2011, inregistrata ca operator de date cu caracter personal in Registrul prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr.1711, denumita in continuare “Organizator”, in conformitate cu prevederile din prezentul regulament de campanie denumit in continuare “Regulament”.Campania este destinata promovarii Creditelor de achizitie bunuri/servicii, adresate persoanelor fizice care achitioneaza un autovehicul de la comerciantii parteneri ai Organizatorului si care indeplinesc conditiile descrise in art.5 din prezentul Regulament.3.1 Persoanele care au drept de participare conform art.5 din prezentul Regulament si care indeplinesc conditiile mentionate in prezentul Regulament, primesc 6 tichete cadou in valoare totala de 300 lei net (6 tichete cadou in valoare de 50 Lei fiecare), emise de Sodexo, conform prevederilor prezentului Regulament.

3.2 Persoanele care au drept de participare conform art.5 din prezentul Regulament nu au posibilitatea sa primeasca alte beneficii in locul celor oferite in cadrul Campaniei si nici sa solicite modificarea beneficiilor acordate conform Regulamentului. 

3.3 Tichetele cadou vor fi trimise clientilor eligibili, care indeplinesc conditiile din prezentul Regulament, prin curier.

3.4 Tichetele cadou Sodexo pot fi utilizate la achizitionarea produselor si serviciilor oferite in peste 66.000 de magazine/ centre care accepta tichetele Smart Pass, respectiv: carburanti auto, incaltaminte, imbracaminte, flori, cosmetice, parfumuri, bijuterii, carti, papetarie, jucarii, fitness, cosmetica, masaj, medicamente, reviste, telefoane, cartele internet, computere, software, articole sportive, mobilier, electronice, electrocasnice, agentii de turism, hoteluri si restaurante, fast-food, produse alimentare, etc. (mai multe detalii la https://cardsodexo.ro/)4.1 Campania se lanseaza in data de 20.05.2019.    

4.2 Durata de desfasurare a campaniei este in intervalul 20.05.2019 – 30.06.2019. 5.1 La aceasta campanie pot participa persoane fizice care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) cetateni romani cu domiciliul/ rezidenta in Romania, cu varsta intre 18 si 75 ani (maxim, impliniti la data finalizarii duratei contractului de credit); 
b) venitul sa fie de minim 640 lei pentru pensionari (reprezentand total drepturi inscrise pe talonul de pensie, cu conditia ca valoarea din dreptul rubricii "Pensie" sa fie de cel putin 300 lei pentru veniturile rezultate exclusiv din pensie)  sau 800 lei pentru angajati sau persoane fizice autorizate;
c) aplica,  li se acorda si semneaza un contract de credit pentru achizitie bunuri in valoare minima de 15.000 lei. 

5.2 Toti participantii la Campanie sunt obligati sa indeplineasca toate conditiile de participare la Campanie asa cum sunt descrise in prezentul Regulament. In cazul in care, in urma verificarilor Organizatorului rezulta ca nu au fost respectate criteriile de participare la Campanie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage participantilor beneficiile obtinute  si/sau sa restrictioneze participarea acestora la Campanie pana la incheiere acesteia.
5.3 La Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului, angajatii societatilor din grupul Organizatorului, precum si afinii si rudele de gradul 1 ai acestora.
5.4 Organizatorul are dreptul de a solicita, dupa caz, orice documente necesare in analiza de creditare, de a analiza si de a aproba sau respinge solicitarea de acordare a creditului, conform normelor sale interne si reglementarilor legale in vigoare.6.1 Pe durata desfasurarii Campaniei, Organizatorul desfasoara campanii de promovare catre clientii existenti si clienti noi informandu-i despre Campanie, conditiile de participare la Campanie si beneficiile acesteia.

6.2 Clientii interesati de contractarea unui Credit de achizitie bunuri/servicii in vederea achitionarii unui automobil depun Cererea de credit impreuna cu documentatia necesara solicitata de Organizator la comerciantii parteneri ai acestuia. Pentru orice informatii suplimentare (inclusiv despre comerciantii parteneri, precum si locatiile acestora) ne puteti contacta la Serviciul Relatii clienti la numarul de telefon 021 / 529 86 00. 

6.3 In cazul in care Cererea de credit este aprobata, clientul primeste tichetele cadou prin curier, dupa minim 15 zile calendaristice de la data semnarii contractului de credit.

6.4 Tichetele cadou vor fi trimise clientului de catre Organizator prin curier, la adresa de corespondenta furnizata de Client. Acestea vor fi predate de curier numai Clientului (personal) in baza actului de identitate in original.Campania se va desfasura pe tot teritoriul Romaniei la toti comerciantii parteneri ai Organizatorului.Impozitele si alte obligatii fiscale aferente tichetelor oferite in cadrul Campaniei, datorate conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal actualizata cu modificarile ulterioare in vigoare la data emiterii prezentului Regulament, va fi calculat si suportat de catre Organizator.9.1 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, noul Regulament urmand sa intre in vigoare dupa publicarea acestuia pe site-ul www.tbicredit.ro

9.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe/inceta desfasurarea campaniei inainte de data prevazuta la art.4.2 oricand in cazul producerii unui eveniment de forta majora care face imposibila desfasurarea Campaniei sau, pentru orice alt motiv, daca Organizatorul decide aceasta. Organizatorul va comunica incetarea campaniei cu cel putin 15 zile inainte ca incetarea sa aiba loc, prin publicarea pe site-ul www.tbicredit.ro a Regulamentului modificat.10.1 Eventualele litigii avand ca parti pe Organizatorul Campaniei si un beneficiar al Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila.  In cazul in care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi solutionate de instantele competente.

10.2  Legea aplicabila este legea romana.Datele personale ale participantilor la Campanie sunt procesate de Organizator in conformitate cu prevederile Politicii de confidentialitate publicate pe site-ul www.tbicredit.ro.Prezentul Regulament este disponibil gratuit in locatiile comerciantilor parteneri ai Organizatorului, putand fi obtinut la cerere de la acestia. Totodata, Regulamentul  este publicat si pe site-ul www.tbicredit.ro


Exemplu reprezentativ:
Pentru o valoare totala a creditului pentru achizitie de bunuri/servicii de 15.000 lei, pe 24 luni, rata anuala a dobanzii este 24% (fixa pe toata durata contractului), comisionul de analiza a dosarului (finantat de creditor) este de 170 lei, comisionul de administrare a creditului este de 0 lei, valoarea ratei lunare (pentru rate egale) este de 802,05 lei, valoarea totala platibila este de 19.249,31 lei si dobanda anuala efectiva (DAE) este 28,32%.


Regulamentul campaniei promotionale "Cumpara-ti masina dorita prin creditul de achizitie bunuri/servicii oferit de TBI Credit si primesti 6 tichete cadou, ce pot fi utilizate si pentru achizitia de combustibil"

Download
pdf format

Contact

Serviciul Relatii Clienti
021 / 529 86 00

Program de lucru:
Luni - Vineri
| 09:00 - 18:00 

Sambata - Duminica
| Inchis 

Retea

Sediul Central

Bucuresti, Romania,
Strada Putul lui Zamfir, nr. 8-12, Sector 1